Loading.. Nahrávám stránku...
logo

Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice

O asociaci

Kdo jsme

Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice je dobrovolné neziskové sdružení fyzických a právnických osob ustavené ve smyslu zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění vyplývajících ze změn a doplnění provedených jeho zákonnými novelizacemi, které se podílejí na vzdělávání v oblasti sociální pedagogiky na území ČR. Členové Asociace vyjadřují vůli rozvíjet sociální pedagogiku jako studijní a vědní obor včetně jeho aplikací v praxi.

Cíle asocicace

Mezi základní cíle Asociace patří:

l. usilovat o rozvoj sociální pedagogiky jako studijního a vědního oboru včetně jeho aplikací v praxi;

2. podílet se na zpracování vzdělávacích standardů oboru sociální pedagogika, ve spolupráci s praxí je inovovat a podílet se na jejich zavádění;

3. usilovat o prosazení profese „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovních a do katalogu prací. Vytvářet podmínky pro etablování profese sociálního pedagoga také v sociální a zdravotnické oblasti;

4. vytvářet platformu pro spolupráci vzdělavatelů v sociálně pedagogické oblasti a pro ocenění zásluh významných osobností, které přispěly k rozvoji oboru sociální pedagogika;

5. reprezentovat zájmy členů Asociace při jednání s jinými právnickými a fyzickými osobami, které působí na území ČR i v zahraničí;

6. vytvářet podmínky pro spolupráci členů Asociace;

7. vyvíjet vědeckou, studijní, dokumentační a informační činnost;

8. vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování těchto cílů.

Vedení Asociace

VÝKONNÁ RADA

REVIZOR ASOCIACE

Aktuality