Loading.. Nahrávám stránku...
logo

Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice

Členové Asociace

Seznam fakult a institutů, jejichž pracovníci jsou členy Asociace.

Seznam je uveden dle abecedního pořadí:

 

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Aktuality