Loading.. Nahrávám stránku...
logo

Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice

Aktivity Asociace

Pracovní skupiny Asociace

V současnosti se formují v Asociaci vzdělavatelů v sociální pedagogice dvě pracovní skupiny: první z nich se bude snažit zapracovat profesi "sociální pedagog" do Zákona o pedagogických pracovnících. Druhá skupina bude usilovat o ponechání oboru Sociální pedagogiky jako možného vzdělání k výkonu profese sociálního pracovníka. Schůzka k těmto záležitostem proběhla dne 5. 3. 2015 v Brně.

Podrobnosti připravujeme.

Diskutujte s námi na facebooku!

V prvé řadě bychom chtěli informovat všechny členy skupiny o aktuálních krocích Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice, které souvisí s návrhem Zákona o sociálních pracovnících. Tento zákon si klade mj. za cíl určovat odbornou způsobilost sociálních pracovníků a to prostřednictvím Profesní komory sociálních pracovníků a MPSV. Návrh zákona také „navrhuje upravit nevyhovující stav (...), kdy stávající právní úprava redukovaná do zákona o sociálních službách umožňuje uznávání kvalifikací nejen absolventům oborů spíše příbuzných z pomáhajících profesí (speciální pedagog, právník), ale také díky některým hlavním předmětům státních závěrečných zkoušek, které jsou totožné s předměty uvedenými v definici oborů splňujících podmínku odborného způsobilosti podle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“. (viz Doprovodný text k pracovnímu dokumentu profesního zákona, dostupné na Fcb). Není jasně stanoveno, jaké bude mít v sociální oblasti postavení obor sociální pedagogika.

Autorka: M. Kurowski

Aktuality